Na tlačovej konferencii 19.9.2018 sme, spolu s kandidátmi na poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, predstavili program 5 x 5 ZA Staré Mesto, Objavte priestor! Program sme vytvorili ako schému 5 x 5, kde ku každej z piatich priorít budeme postupne predstavovať 5 cieľov aj s príkladmi riešenia. Program sme sa rozhodli publikovať ako živý dokument na našej stránke a budeme postupne do neho zapracúvať nápady a idey Staromešťanov na našej stránke aufrichtova.sk a na Facebooku.

Prvú programovú prioritu s názvom Zlepšiť bezpečnosť sme predstavili minulý týždeň a v priebehu týždňa sme dostávali a reagovali na vaše pripomienky. Teší nás, že rovnako ako my, aj Staromešťania považujú bezpečnosť za svoju prioritu. Zarezonovali témy ako kyberšikana, ochrana, hlavne starších ľudí pred „šmejdami“ alebo lepšie osvetlenie prechodov pre chodcov. Všetko sú to nové výzvy na ktoré Staré Mesto musí reagovať.

Dnes predstavujeme druhú prioritu s názvom Vytvárať verejný priestor pre život všetkých, ktorého súčasťou sú ciele ako aktualizácia územných plánov zón, aby Staromešťania vedeli, čo sa chystá stavať, starostlivosť o verejné priestory, parky a pamiatky, aby ulica, či námestie bolo našou verejnou obývačkou, či starostlivosť o detské ihriská, športoviská. Programová priorita sa venuje aj zeleni a vodozádržným opatreniam a parkovacej politike. Program je zverejnený na stránke aufrichtova.sk a v aktualizovanom dokumente na Facebooku. Budeme radi, keď nám opäť napíšete, čo si myslíte, vaše pripomienky, návrhy a nápady.